Program på møtet

  • Ordfører Gunnar Krogstad ønsket velkommen.
  • Øyvind Aundal, fagleder plan og byggesak i Melhus kommune, orienterte om reguleringsplanprosssen og kommunens rolle.
  • Prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen orienterte om vegselskapet Nye veier AS.
  • Presentasjon av forslaget til reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft ble gjennomført av Multiconsult på vegne av Statens vegvesen.

Video av den foreslåtte vegtraseen

Se forslag til reguleringsplan.

Høringsfristen er 20. januar.

Last ned presentasjoner fra møtet nedenfor.