Prosjektet skal planlegge utbedring av kjøremønsteret for buss fra Ulvenveien mot E6 Strømsveien, for å gjøre det mer trafikksikkert. Prosjektet skal også planlegge utbedring av holdeplassene i Ulvenkrysset vestgående (mot sentrum) og østgående (fra sentrum) slik at de er mer trafikksikre og tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Overiktskart Ulvenveien-Strømsveien kollektivtiltak