Prosjektet omfatter ny gang- og sykkelvegbru over elva Våla i Ringebu sentrum. Broen skal sikre en trygg kryssing av elva for gående og syklende, adskilt fra trafikert og smal E6- bru. Broen er en trebuebru med støpt dekke.

Dekkeforskaling E6 VålabruDekkeforskaling, E6 Våla bru. Foto: Henrik Eineteig Wedum