Nesseby kommunestyre vedtok reguleringsplanen i sitt møte 15. desember 2017.

Prosjektet er prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-2023 med 11 millioner kroner til kollektivsatsing i 2023.