Jernbaneundergangen ved Vintermyr er smal og har dårlig kurvatur. For å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på E6, bygger vi en ny kryssløsning med bru. Det bygges 1 km ny veg i tilknytning til brua. Arbeidet skal være ferdig høsten 2018.