Planen legger til rette for ny kryssing mellom E6 og Nordlandsbanen ved Vintermyr i Namsskogan kommune.