Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var der. Regionvegsjef Torbjørn Naimak var der. Det var også nærmere 100 inviterte gjester, fra både Norge og Finland. De har til felles at de har bidratt i Borealis-prosjektet, der den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen blir et nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS). Dette er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren.

Med akrobater i lufta og kake på bordet feiret Statens vegvesen at to års arbeid med å utvikle den intelligente vegen går over i en ny fase. Nå skal vi sammen med eksterne samarbeidspartnere bruke instrumentene og dataene for å utvikle smarte løsninger for sikrere, mer miljøvennlig, mer effektiv og forutsigbar transport langs krevende vinterveger.