–Ideen er at den som først ankommer et skadested tar frem mobiltelefonen og begynner å filme. Alt vedkommende trenger er en lenke som vi kan sende ut til alle mobiltelefoner som befinner seg i området hvor ulykken har skjedd, forteller prosjektmedarbeider Tomas Levin i Statens vegvesen.

Systemet er utviklet i samarbeid med Norwegian Research Centre AS (NORCE).

Mer effektiv bilberging

Live-video fra et skadested kan være meget nyttig for nødetater og vegmyndigheter, som gis tilgang til informasjon de ellers måtte ha vært på stedet for å få.

–Med dette systemet kan vi følge med bergingskjøretøy på vei inn til et skadested, samtidig som live-bilder fra området kan gi oss informasjon for eksempel om hvilket utstyr vi trenger for å få ryddet vegen og åpnet for trafikk igjen. Dermed kan vi få gjort jobben fortere enn vi ellers ville ha kunnet gjøre, sier seniorforsker Njål Borch i NORCE AS.

Etiske utfordringer

Statens vegvesen har denne vinteren prøvd ut systemet fra ende til ende, med live-video fra et konstruert skadested, direktesendt til en «kommandosentral», som i den virkelige verden kan være Vegtrafikksentralen eller politiets operasjonssentral.

–Selve teknologien ser ut til å fungere veldig bra, men samtidig reiser den noen etiske og regulatoriske utfordringer. Hvordan kan vi sende folk inn for å dokumentere på det som kan være et potensielt farlig skadested? Dette er scenarier vi må tenke nøye gjennom, sier Tomas Levin.

Om Borealis

Borealis er et forsknings- og utviklingsprosjekt som foregår på E8 gjennom Skibotndalen i Troms. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystemer (ITS), i samarbeid med en rekke private aktører.

ITS er en fellesbetegnelse for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et slikt system kan gå fra bil til bil, fra bil til vegbane eller andre vegen. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold, trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøys bremser og varsler om dyr eller andre hinder i vegbanen.