Statens vegvesen arbeider med en ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika, et prosjekt som også gir kollektivfelt for bussen og egne veger for syklister og fotgjengere. Siden mars har arbeidet krevd at krysset mellom Stakkevollvegen og Gimlevegen holdt stengt, men nå er det slutt.

Mandag 18. juni kan du igjen ta opp Gimlevegen fra Stakkevollvegen, og du slipper å kjøre om via Nordøyavegen og Hansine Hansens veg. De siste ukene har nødvendige grøfter for blant annet kabler, vann og avløp kommet på plass.

Mer fjell enn antatt

Da krysset ble stengt, var planen at det skulle åpne igjen i slutten av april. Deretter ble planen endret til midten av mai, men fasiten ble altså en måned senere. 

- Til trafikanter og naboer kan vi ikke annet enn beklage, både at det har tatt lengre tid enn vi først trodde og at vi har vært usikre på når vi kunne åpne igjen. Årsaken er blant annet at vi har støtt på mer fjell enn antatt, og vi må gå forsiktig og rolig fram når vi skal sprenge i et område med mange boliger og trafikkerte veger. Det håper vi på forståelse for, sier byggeleder Svein Arne Myrberg.

Etter hvert blir dette krysset erstattet av ei ny femarmet rundkjøring, så det er dermed ikke siste gang i dette prosjektet bilistene må belage seg på omkjøring.

Tryggere og raskere på sykkel og til fots

Hver dag kjører det i overkant av 14 000 kjøretøy langs strekningen der Statens vegvesen nå skal bygge en ny firefelts veg på om lag 500 meter. Denne skal gå nordover fra rundkjøringa nedenfor Universitetssykehuset og ende i ei ny rundkjøring ved Gimlevegen. Det er fra denne rundkjøringa det blir en ny veg ned til havne- og industriområdet i Breivika.

Gjennom dette prosjektet får også fotgjengere og syklister en tryggere og bedre start på vegen nordover fra sykehuset og universitetet. Statens vegvesen skal bygge en egen sykkelveg en egen sykkelveg og et fortau for fotgjengere langs den nye vegen, og legge disse i en undergang under den nye rundkjøringa på Gimle. Støyskjermer langs vegen vil også skjerme de myke trafikantene fra biltrafikken, og gi et bedre bomiljø i området. Også busspassasjerer vil i framtida komme seg raskere fram, fordi den nye vegen får egne kollektivfelt, slik at bussen kommer seg ut av bilkøen.

For mer informasjon: