Totalt har seks entreprenører levert inn tilbud på arbeidet med å bygge en ny veg med bedre adkomst fra E8 til Tromsø havn i Breivika. Det laveste tilbudet, fra Consto Anlegg Nord, er på 75,76 millioner kroner, mens det høyeste er på 93,15 millioner.

- Vi er glade for at det stor interesse for denne jobben, fra både lokale entreprenører og de større nasjonale aktørene, sier prosjektleder Eirin-Anne Blix i Statens vegvesen.  

Nå skal Statens vegvesen gå gjennom og kvalitetssikre tilbudene, og i løpet av noen få uker blir det klart hvem som får kontrakten på jobben.

Ny veg for alle

Arbeidet består i å bygge en ny firefelts veg på om lag 500 meter. Denne skal starte etter rundkjøringa nedenfor Universitetssykehuset og ende i ei ny rundkjøring ved Gimlevegen. Det er fra denne rundkjøringa det blir en ny veg ned til havne- og industriområdet i Breivika.

I tillegg blir det egen sykkelveg og fortau for fotgjengere langs den nye vegen. Også busspassasjerer vil komme seg raskere fram på den nye vegen, fordi den får egne kollektivfelt som får bussen ut av bilkøen.

Starter i oktober

Statens vegvesen regner med at arbeidet i Breivika starter i oktober, og vil være ferdig to år senere.

- Vi vil raskt i gang her, for vi vet at dette er en veg mange gleder seg til står ferdig. Ikke minst gjelder det næringslivet i Tromsø, sier Blix.

Les mer om prosjektet her.

For mer informasjon:
Prosjektleder Eirin-Anne Blix, Statens vegvesen: 950 83 365 / eirin.blix@vegvesen.no

Disse leverte tilbud på jobben (tilbud i millioner kroner eks. mva)

  • Consto Anlegg Nord AS (75.764.590,50)
  • Lemminkäinen Norge AS (78.100.777,81)
  • Roald Madsen AS (83.550.724,00)
  • Mesta AS (84.742.085,98)
  • Målselv Maskin (88.652.930,00)
  • PEAB (93.151.371,06)