Statens vegvesen presenterte i mars forslaget til reguleringsplan for en ny E8 inn til Tromsø, på østsiden av Ramfjord. Onsdag 21. juni inviterer de derfor til folkemøte på grendehuset i Ramfjord.

Gi og få informasjon

Etter at Statens vegvesen la fram sitt forslag for en ny innfartsveg til Tromsø, la Tromsø kommune den ut til høring i mai. Onsdagens folkemøte er en del av høringsprosessen.

- Jeg håper vi får et møte der vi både kan gi og få god informasjon. Fra vår side ønsker vi å vise forslaget til vegen fra Sørbotn til Laukslett på østsiden av Ramfjord. Ikke minst vil vi presentere hvordan vi har tatt hensyn til kulturminner, reindrift, vannforsyning og vil løse utfordringer som skredfare og lysforurensing til forskningsanlegget EISCAT. Like viktig er det å få innspill fra befolkningen og næringslivet, ikke minst på forslagene om adkomst til skog- og jordbrukseiendommer. Slik kan vi og Tromsø kommune vurdere alle innspill, før kommunen behandler planen politisk etter sommeren, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen.  

Prioritert i nasjonal transportplan

I forslaget til den neste Nasjonal transportplan (NTP), som gjelder fra 2018 til 2029, prioriterer regjeringen prosjektet i den første seksårsperioden planen gjelder for. Kostnaden er i NTP anslått til 2,2 milliarder, og regjeringen forutsetter at 750 millioner av dette kommer inn ved bompenger.  

- E8 går gjennom et tett bebygd område, og det er mange ulykker langs vegen. En ny veg vil gi bedre trafikksikkerhet og nærmiljø i boområdet og bedre framkommelighet til Tromsø, sier Heimdal. 

Statens vegvesen ber om at synspunkt og innspill til planen innen 21. juli 2017 sendes til Tromsø kommune per e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 TROMSØ.

For mer informasjon:
Prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen, 976 43 825/ joran.heimdal@vegvesen.no