Detaljreguleringen er nå lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 21. juli 2017.

Her kan du laste ned både planen og alle tilhørende dokumenter.

Har du innspill eller merknader? Send dem til: