Parallelt med pågående byggeaktivitet for Skibotn kryss og Halsebakkan, blir det utarbeidet reguleringsplan for øvrige strekninger.

Reguleringsplan E8 Halsebakkan–Brennfjell–Skibotn kryss er godkjent. Reguleringsplan E6 Ny Olderelva bru som omfatter ca. 1100 meter ny innfartsveg til Skibotn, er godkjent og reguleringsplan E8 Riksgrensa–Rovvejohka med lengde 19,6 km er ferdig bygd.

Ny Olderelv bru og E8 Halsebakkan–Brennfjell–Skibotn kryss er ferdig prosjektert.