Reguleringsplan E6 Ny Olderelva bru som omfatter ca. 1100 meter ny innfartsveg til Skibotn er sendt til kommune til politisk behandling.

Reguleringsplan E8 Halsebakkan–Brennfjell–Skibotn kryss har vært på høring. Grunna innsigelse og behov for flytting av vernegrensa for Lullefjellet naturreservat, ble reguleringsplanen delt i to. Storfjord kommune vedtok 25. juni 2015 reguleringsplan E8 Skibotn kryss–Brennfjell, Del 1. Reguleringsplan E8 Brennfjell–Halsebakkan, Del 2 er nå på høring, høringsfrist 28. oktober 2016.