Det ble varslet om planoppstart for strekningen E8 Laksvatn–Lavangsdalen i 2011, uten at det ble utarbeidet et planforslag. Arbeidet med reguleringsplanen for den samme strekningen tas nå opp igjen. Planområdet er noe utvidet i sør, for å kunne ta med dagens forbikjøringsfelt ved Laksvatnbukt, da dette er blitt for kort.

 

Prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2018- 2029. Arbeidet med reguleringsplanen er derfor utsatt.