Prosjektet omfatter planlegging av ny E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veg og gang- og sykkelveg. Lengde ca. 950 meter. Ny bru vil erstatte dagens bru som på grunn av manglende bredde og høyde er en flaskehals på E6. Dagens bru skal rives når ny bru står ferdig.

Byggestart er juni 2017.