Dagens bru på strekningen har lenge vært en flaskehals på E6. Den nye brua er 68 meter lang og 15 meter bred, inkludert en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. I tillegg til brua er det bygget ca. 900 meter veg og to nye busslommer i sørenden av prosjektet.

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som har bygget nye Finneidstraumen bru, mens Mesta AS har bygget vegen.

Brua ble tatt i bruk allerede mandag 29. oktober, men den offisielle markeringen skjer først onsdag 31. oktober.