Kommunestyret har i møte 23.06.2016, sak 140/16, egengodkjent detaljreguleringen for E6 Finneidstraumen bru.

Kommunestyrets vedtak ble deretter påklaget.

I kommunestyrets møte 29.09.2016, sak 150/16, ble det vedtatt å opprettholde vedtak i kommunestyret 23.06.2016, sak 140/16, og saken ble oversendt Fylkesmannen i Nordland.

I brev av 27.01.2017 stadfester Fylkesmannen i Nordland kommunens vedtak, sak 140/16.