Statens vegvesen planlegger ny storhavn i Høybukta vest sammen med Kystverket og Sør-Varanger kommune. Nå har Multiconsult laget forslag til hvordan de ulike havnefunksjonene og jernbanen kan plasseres i forhold til hverandre.

I januar 2016 besluttet Regjeringen at Høybukta vest er statens foretrukne lokalisering for ny havn i Kirkenes, i tråd med anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) som ble levert i 2015.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utviklingsmuligheter, og tungtrafikken gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som attraktiv by. En ny havn skal ta høyde for utvikling 30-50 år fram i tid, og gi rom både for offentlig havn, forsyningsbase for petroleumsindstrien, bulkhavn og containehavn med tilknytning til jernbane fra Finland.

Utkastet til reguleringsplan for området skal etter planen være ferdig høsten 2019.