Illustrasjon Bypakkekonferansen 2017_CitiplanFoto: Citiplan

Nullvekstmålet for personbiltrafikken skal være en sentral premiss for planlegging i byene våre. Det pågår arbeid med bypakker/byvekstavtaler for areal og transport i svært mange byområder over hele landet. Dette dannet bakteppet for konferansen som hadde to hovedtemaer.

Last ned detaljert program (PDF) 

Attraktiv byutvikling 

– lederskap , samarbeid og verdiskaping mellom fag, politikk og næringsliv

Erfaringer fra arbeid med bypakker

– blant annet innen utvikling av faglig beslutningsgrunnlag, prosess, kommunikasjon og metoder

Velkommen til Bypakkekonferansen 2018!

Vi kan allerede nå fortelle at vi har startet planlegging av neste års konferanse som vil finne sted i Tønsberg 4.-5.september 2018. Erfaringsutveksling vil også denne gangen stå sentralt. På det tidspunktet vil det trolig pågå forhandlinger om byvekstavtaler i flere byer. Samtidig vil de byene som har inngått avtaler kunne bidra med nye erfaringer.

Det vil fortsatt være fokus på forholdet mellom fag, politikk og næringsliv.