18-0827-Illustrasjon-Bypakkekonferanse-2018

Det pågår arbeid med bypakker og byvekstavtaler i mange av byområdene i Norge. Statens vegvesen Region sør inviterer til Bypakkekonferansen 2018. 

Konferansen er åpen både for fagfolk og politikere, og vil ha to hovedtemaer:

  • Attraktive byer 
    Den attraktive byen krever samspill mellom flere aktører – offentlige og private. Mangfold og muligheter utforskes!
  • Erfaring med utvikling av bypakker og byvekstavtaler  
    Erfaringsutveksling mellom byområdene innen utvikling av faglig beslutningsgrunnlag, prosess, kommunikasjon og metoder.