Teknologidagene er en arena for utveksling av kompetanse innen vegfagene. Dette er et arrangement som samler fagfolk fra hele Statens vegvesen, tilknyttede eksterne fagmiljø og siste års studenter fra blant annet NTNU.

Teknologidagene arrangeres hver høst og i 2018 blir Teknologidagene arrangert for 15. gang.

Velkommen til årets konferanse 30.oktober - 2.november.

Program og mer informasjon kommer.

 lang versjon