’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter - er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det deles ut to priser – en til et nyanlegg og en til et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.

Vakre vegers pris 2012 går til:
Borgestadalléen ved Borgestad gård i Skien
Bybanen i Bergen

Hedrende omtale:
Lofoten fastlandsforbindelse