En oversikt over behovet for skredsikring i de ulike regionene er gitt i regionale rapporter.

Dimensjonering av skredsikringstiltak skal gjøres i henhold til NA-rundskriv 2014/08 Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg.