Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veger, og inneholder blant annet følgende informasjon:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder (ÅDT)
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegnere og trafikkmodeller

Besøk Datakatalogen for detaljert informasjon om alle objekttyper som befinner seg i NVDB.

Hvordan hente ut data fra NVDB?

For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes. I tillegg kan vi tilby følgende webtjenester:

  • NVDB API
  • WMS og WFS
  • Ruteplan

Informasjon om bruk og tilgang finnes under Tjenester.

Vegnett koblet med vegfagdata kan leveres på databaseform av Kartverket gjennom produktet Elveg.

For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med nvdb@vegvesen.no.  For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123.

Bruk av data

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes via vårt kontaktskjema

Leder for Nasjonal vegdatabank - Per Andersen, tlf: 915 76 765.