Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veger, og inneholder blant annet følgende informasjon:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder (ÅDT)
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegnere og trafikkmodeller

Besøk Datakatalogen for detaljert informasjon om alle objekttyper som befinner seg i NVDB.

Hvordan hente ut data fra NVDB?

For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes. I tillegg kan vi tilby følgende webtjenester:

  • NVDB API
  • WMS og WFS
  • Ruteplan

Informasjon om bruk og tilgang finnes under Tjenester.

Vegnett koblet med vegfagdata kan leveres på databaseform av Kartverket gjennom produktet Elveg.

For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med nvdb@vegvesen.no. For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123.

Bruk av data

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes via vårt kontaktskjema

Leder for Nasjonal vegdatabank - Per Andersen, tlf: 915 76 765.

Endringer av fylkesvegnummerering

Kommune- og regionreformen vil få konsekvenser for mange systemer som i dag baserer seg på administrativ informasjon som kommunenummer og/eller fylkesnummer.

Vegnummeret er en viktig del av vegenes vegreferanse, og benyttes både som publikumsinformasjon om vegruter, oppslagsnøkkel i NVDB og som rapporteringsnøkkel.

Kartet viser alle fylkesveger med vegnummer 1 vist i VegkartKartet viser alle fylkesveger med vegnummer 1 vist i Vegkart

 

For å løse utfordringen kommune- og regionreformen gir ved sammenslåinger og endringer av grenser, fristilles vegreferansen fra denne type administrativ informasjon. Det er derfor foreslått at også vegnummeret for fylkesveger skal være unike på landsbasis.

Kartløsning

Det er laget en kartløsning som viser hvilke veger som beholder/får nye vegnummer etter fylkessammenslåingen i Trøndelag. Denne informasjonen er også blitt formidlet digitalt til fylkeskommunen. Tjenesten vil bli utvidet med vegnummer endringer for resten av landet etter hvert. Dette er endringer som ikke skjer før i 1.1.2020.

Kostnader

Det nye regelverket gjør at noen av dagens veger som er skiltet må endre vegnummer, og med det også endre på publikumsskiltingen. Det er videreformidlet mer detaljert informasjon digitalt rundt kostnader som må påregnes i slike tilfeller. Utsendt informasjon omtaler også noe rundt forholdet til referanseskilt som er vegreferansens representasjon langs vegen.

Gjennomføring av endringer

Endringer av vegnummer må være på plass før sammenslåingene 1.1.2020. Endring av vegnummer kan gjøres fortløpende, eller en kan samle dette for flere aktuelle veger.

Eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger kan rettes mot: