Siste versjon av ELRAPP
Den siste versjonen av ELRAPP ble satt i drift den 22. juni 2015 (ver. 2015.2.0). Oversiktslister er en integrert del av Entreprenørmodulen.

Fra og med den 14. juni 2011 må alle nye prosjekter føre oversiktslister gjennom Entreprenørmodulen. For de prosjektene hvor en allerede er i gang med å føre oversiktslister via den "gamle Oversiktslistemodulen", kan en fortsette med dette fram til prosjektet avsluttes. Etter den 14. juni 2011 vil det ikke vil være mulig å registrere nye prosjekter i den "gamle Oversiktslistemodulen".

Brukerveiledninger for ELRAPP.
Det er gitt ut to versjoner. Den ene versjonen er tilpassset de som følger opp driftskontrakter og elektrokontrakter, mens den forenklede versjonen er tilpasset alle andre typer kontrakter som f.eks. byggekontrakter og asfaltkontrakter. Veiledningene som er publisert, er oppdaterte i forhold til siste programversjonen av ELRAPP. Her finnes beskrivelser av prosedyrer for hvordan oppfølging og innrapportering mellom byggherre og entreprenør blir håndtert i Statens vegvesen. Tilgrensende systemer og applikasjoner er også kort beskrevet.

Brukerveiledningene finner du oppe til høyre på siden.

Lysark fra byggherre og entreprenørkurs
Oppe til høyre på siden finner du lysark fra byggherrekurs i ELRAPP 2011 og entreprenørkurs i ELRAPP i 2010.