Innrapportering skal skje på to måter:

  • Gjennom eksisterende rapporteringsskjema for dette (R12), som er en del av Entreprenørmodulen.
  • Gjennom bruk av system for automatisk dataoppsamling og opplasting av DAU-filer.

På sikt vil man vurdere omfang på automatisk dataoppsamling. Det er uansett ingen planer om sanntids dataoppsamling i ELRAPP.

I fremtidige kontrakter blir det entreprenørens ansvar å anskaffe og sette i drift løsning for automatisk dataoppsamling. Statens vegvesen har definert et grensesnitt for elektronisk innrapportering av mengdeinformasjon. Dette er basert på DAU-formatet, som er foreslått som europeisk standard og som støttes av de fleste systemer for dette på markedet. Dessuten har leverandørene av brøyte- og strøutstyr tidligere anbefalt Statens vegvesen å bruke dette formatet.

Automatisk dataoppsamling vil kun støtte nåværende rapporteringsopplegg - IKKE sanntidsrapportering.

Les mer om dette i dokumentene: