Sidene inneholder informasjon om utlyste asfalt- og vegoppmerkingskontrakter. 

Kontaktpersoner i Vegdirektoratet og regionene