1. Mindre støv, partikler og avgasser – og dermed bedre luftkvalitet.

Operatunnelen alene bidrar til betydelige miljømessige forbedringer:

  • Kjørelengden på E18–tunnelen er cirka 30 prosent kortere enn tidligere rute langs Bjørvika.
  • En del støv og partikler fra trafikken legger seg på tunnelens vegger og tak. Når tunnelen vaskes fjernes støvet og partiklene, og vannet som benyttes renses før det slippes ut.
  • Tunnelen er utstyrt med to tvillingluftetårn som rager hele 40 meter over bakken – fem meter over godkjent byggehøyde i området. Disse skal sørge for at forurenset luft fra tunnelen løftes over nærliggende bebyggelse – og spres og tynnes ut.

 

2. En renere indre fjord.

Statens vegvesen har i anleggsområdet fjernet 1 170 000 tonn (650 000 m³) forurenset masse både fra sjøbunn og på land.  Dette er den største havneopprydningen som er gjort i Norge.

Under forurensede lag i senketunneltraseen lå store mengder ren leire. Som et bidrag til Ren Oslofjord-prosjektet har Vegvesenet brukt 396 000 tonn (tilsvarende 220 000 m³) ren, utgravd leire, som tildekkingslag over forurenset sjøbunn i Bjørvika, Bispevika og Pipervika.


3. Mindre støy.

Ved Oslo Børs og Havnelageret vil støyreduksjonen oppleves som en halvering, da rundt 100 000 biler nå sluses under bakkeplan gjennom Operatunnelen.