Siste del av dronning Eufemias gate åpner - nytt kjøremønster

Fra 2. november 2014 er Dronning Eufemias gate åpnet i hele sin lengde. Samtidig kobles nordre del av Langkaigata til Dronning Eufemias gate. Ruters bybusser vil fra dette tidspunktet kjøre Dronning Eufemias gate helt til Langkaigata, og ta i bruk det nye stoppestedet foran Tollboden, som erstatter stoppestedet Børsen.

Vegvesenet forventer redusert framkommelighet i Bjørvika i forbindelse med omleggingen.

Dette er den siste av Vegvesenets større omlegginger i forbindelse med riksvegprosjektene i Bjørvika, men Bjørvika vil fortsatt være et byggeområde også etter denne omleggingen. Trafikkbildet de kommende årene vil preges av byggevirksomheten på eiendommene langs sørsiden av Dronning Eufemias gate. Bjørvika Infrastruktur, Bymiljøetaten, Hav Eiendom, Oslo S utvikling og andre aktører vil fortsette å utvikle Bjørvika og Kvadraturen i ennå mange år.

I krysset Dronning Eufemias gate, Langkaigata og Prinsens gate gjennomfører Vegvesenet etter omleggingen de siste arbeidene med trikkeskinner og koblingen av Dronning Eufemias gate til Prinsens gate. Disse byggeaktivitetene gir begrenset framkommelighet for gående og syklene.

I Bjørvika og Kvadraturen tilrettelegges det for levende byrom, med gater tilpasset kollektivtrafikk og myke trafikanter. Kollektivtrafikk prioriteres foran biltrafikk. Trafikkomleggingene i Bjørvika medfører derfor ikke noen kapasitetsøkning for personbiler.

Den offisielle åpningen av Dronning Eufemias gate vil derfor være først i juni 2015

Statens vegvesen henstiller alle bilister til å benytte Operatunellen for gjennomfartstrafikk.

 

Varighet:

Det nye kjøremønsteret antas å vare i flere år.

 

Oversiktskart

Oversiktskart for kjøremønster og kjøreruter kan du laste ned fra “Last ned”-menyen på høyre side.

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger .