Losæter er et nytt kulturprosjekt i Bjørvika som utforsker skjæringspunkter mellom kunst og urbant jordbruk. Det var i utgangspunktet et midlertidig kunstprosjekt hvor ideen var å gjøre om en steinørken til et grøntområde med parseller i pallekasser. Prosjektet ble en umiddelbar suksess; folk stod i kø for å få hver sin lille parsell. Losæter er nå en liten grønn oase basert på frivillig innsats.

Mange ler litt når de hører om prosjektet. Men dette kunstprosjektet utforsker nettopp paradoksene. En sæter som ligger midt i byen. En parsellhage i skyggen av de høye grå luftetårnene i betong. Ren jord nær høytrafikkert vei og forurenset luft.

Prosjektet kom ordentlig i gang sommeren 2015, markert med en jordprosesjon hvor vel 300 mennesker foretok en seremoniell mars gjennom Oslos gater. Blant dem fant vi 50 bønder, som fraktet en bit matjord fra sine økologiske gårder, til Losæter, der den kombinerte jorden danner grunnlaget for urbant landbruk midt i hovedstaden. Her kan du se en video av prosesjonen:

Losæter består av aktiviteter i regi av Future Farmers, der Amy Franceschini er en sentral kunstner. Amy er i sin kunst opptatt konflikten mellom menneskene og naturen. I Bjørvika har hun hentet inn levende matjord og laget en åker med urkorn, der kornet blant annet stammer fra frøbanken i Russland. Dermed er frø som Fritjof Nansen i sin tid leverte til Russland under hungersnøden nå kommet tilbake til Norge. Franceschini har en tanke om å frakte korn fra Bjørvika videre tilbake til Mesopotamia.

I Bjørvika har prosjektet blitt videreutviklet med matproduksjon med Herligheten Parsellkollektiv, birøkt og Flatbread Society, og fra 2016 også et unikt eldhus. Tanken bak Flatbread Society er at alle kulturer har sitt flate brød – i Norge flatbrød og lefse, i India nan-brød i Sentral-Amerika tortilla. Vi har hatt et midlertidig eldhus i Bjørvika en sommer, neste år vil det bli et permanent hus bygget over formene til en Colin Archer. I dette eldhuset skal en kunne lage mange varianter av flate brød.

Målet er å gjøre Losætra til et permanent sosialt sted for matproduksjon, arkitektur, utdanning, kunst og kultur - en kulturinstitusjon i Bjørvika på lik linje med Munchmuseet. Losæter skal bli en kulturell allmenning som sikrer utveksling av frø, kunnskap og relasjoner som vokser fram på dette stedet, og verne og fornye levende tradisjoner fra ulike kulturer.

Kornvekst rundt luftetårneneKornvekst rundt luftetårnene

Organisk prosess

Losætra har vokst fram gjennom en organisk prosess. De første aktivitetene var Slow Days i 2011, deretter etableringen av Herligheten parsellhager i 2012. Losæter er en intervensjon og blir en annerledes utvikling av byens offentlige rom hvor overraskelser, møter og det ikke planlagte kan skje.

Etter hvert som Losæter utvikles, vil det å kultivere jorda knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. Det åpne og flytende ved prosjektene som vokser fram på Losæter står i sterk kontrast til den rasjonelle utviklingslogikken som preger de øvrige omgivelsene i Bjørvika, og folks engasjement og bruk av stedet. Med sin beliggenhet midt blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Børsen, er Losæter og Flatbread Society plassert midt i byens kulturarv.

Med i landbruksmeldingen

Losæter har også påvirket politikkutformingen i byen. Byrådet i Oslo er positive til etableringen av en sæter med jordbruk i et av byens offentlige rom. I september 2015 la Byrådet fram hovedstadens aller første landbruksmelding der det står: ”Losæter kan bli et kompetansesenter for urbant landbruk og kulturhistorie i indre by.”

Losæter slik den er planlagt, med eldhuset til venstre, utformet som en Colin Archer-skuteLosæter slik den er planlagt, med eldhuset til venstre, utformet som en Colin Archer-skute

Mer om Losæter

Bjørvika Infrastrukturs sider om prosjektet

Video "Rebuilding Relation — With the Grain"

Futurefarmers: Flatbread Society på Losætra, Oslo, 2013 og fremover
Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet er er en del av den kuratoriske kunstvisjonen Slow Space opprinnelig utarbeidet av Situations. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.