– Vi forventer at åpningen av Sørenga bru vil forbedre situasjonen for trafikanter som skal inn mot Oslo S, men samtidig vet vi at det tar tid før nytt kjøremønster har satt seg i folks bevissthet. Vi oppfordrer derfor trafikantene til å beregne litt ekstra tid og å følge godt med på skiltingen, sier Rikke Brouer, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Endringene er:
• Nye Sørenga bru åpnes med to kjørefelt hver retning.
• Trafikanter fra Ekebergtunnelen og Mosseveien skal ikke lenger gjennom to rundkjøringer for å komme til Oslo S.
• Et tredje kjørefelt ut av Operatunnelen åpnes opp slik at trafikanter fra Operatunnelen som skal til Grønliatunnelen får et eget kjørefelt.

Trafikanter fra Kongsveien som skal mot sentrum anbefales å kjøre Grønliatunnelen - Havneveien, spesielt i rushtiden, slik at de ikke blir stående i kø ved rundkjøringen til Sørenga bru.

Nattestengning 23.-24. mars
Fra onsdag 23. mars kl. 2000 til 24. mars kl. 0600 er både gamle og nye Sørenga bru stengt slik at arbeidet med den nye Sørenga bru kan ferdigstilles. Omkjøring skiltes.

Mer informasjon finner du under menypunktet nytt kjøremønster.
For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175 eller se www.vegvesen.no/trafikkinformasjon


Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver Rikke Brouer, tlf. 916 95 552