Og det kunne jo minne om 17. mai-feiring med et folkehav av glade vaffel-, pølse- og is-spisende barn og voksne. Men bunadene var byttet ut med lette sommerklær i det fine været.

Regionvegsjef Per Morten Lund åpnet med å takke de fremmøtte for tålmodigheten for lang byggeaktivitet og til tider kronglete å komme seg frem både for syklende, gående, bilister og kollektivreisende. 

Mellom 40-50.000 busspassasjerer hvert døgn
- Stadig flere innbyggere i hovedstadsområdet betyr flere reiser. Det er et nasjonalt mål at alle nye reiser i byområdene skal tas kollektivt, med sykkel eller til fots. Det er nærmere 1400 busser i døgnet som trafikkerer Dronning Eufemias gate. Det betyr at det er opp mot 40-50.000 busspassasjerer som skal til eller fra eller gjennom denne åren. Og enda flere kollektivreisende blir det når trikken også skal kjøre i rute her. Derfor har det vært svært viktig for oss å sikre gode forhold for kollektivtrafikken, sa Per Morten Lund.

God plass til både skatere og rullatorer
Det er også godt tilrettelagt for gående i Dronning Eufemias gate. På nordsiden av gaten er fortauet 9 meter bredt, som betyr at det er god plass til at både skatere, ståhjulinger og de som går med rullatorer har plass til å møtes.

Mange syklister har kritisert sykkel-løsningen i Dronning Eufemias gate og regionvegsjefen lovte å ta med seg erfaringene herfra inn i nye prosjekter. Les hele talen til Per Morten Lund her.

Et forbilde når det gjelder helhetlig planlegging i by
Departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum åpnet Dronninga med litt hjelp fra sykkelstunterne. Hun la vekt på at Bjørvikaprosjektet, som Dronning Eufemias gate er en del av, har vært et forbildeeksempel når det gjelder planlegging i by. Det var et enstemmig byråd som i 2003 vedtok reguleringsplanen som var en helhetlig plan for å sikre arealene for byutvikling og som gjør Bjørvika til et nytt bysentrum som binder øst og vest sammen.