22. januar kl. 20.00 stenger rv. 162 Nylandsveien for all trafikk mellom rundkjøringen i Schweigaards gate og Oslo S / Tollboden. Fra onsdag 23. januar kl. 06.00 er trafikken lagt om via den nye delen av Nylandsveien bru. Dermed kan arbeidene med å rive den gjenværende delen av Bispelokket starte.

Les mer om omleggingen og last ned kart som viser kjøremønster fra 23. januar

Rivningen har tatt ett år
Det omfattende arbeidet med å rive det 45 år gamle Bispelokket startet i november i 2011. Når rivningen av den siste delen er gjort, er til sammen rundt 11.000 kubikkmeter betong revet ned bit for bit i løpet av et drøyt år. Årsaken til at arbeidet har tatt såpass lang tid, er for å opprettholde trafikkflyten i området i rivningsperioden.