Statens vegvesen har ansvar for å bygge det nye hovedvegnettet i Bjørvika. Dette består av Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5s gate og Langkaigata. Arbeidet med disse gatene startet opp i 2010, etter at senketunnelen hadde åpnet for trafikk.


Kartet under viser hele gatenettet, med de nye bygatene merket i rødt og Bjørvika-tunnelen i stiplet rød linje.

I menyen til venstre finner du beskrivelse av hver enkelt gate.