Brua gir en mer effektiv trafikkavvikling, ved at den har overtatt rundt halvparten av trafikken som tidligere gikk over Bispelokket/Nylandsbrua og videre på Ring 1. Med Nordenga bru på plass kan arbeidet med å rive Bispelokket og utbyggingen av de nye bygatene i Bjørvika startes.

Nordenga bru har en egen fem meter bred gang- og sykkelveg. Denne forbedrer forholdene betraktelig for gående og syklende, som tidligere måtte hele vegen rundt Oslo S eller via Gamlebyen for å komme til fjorden.

  Fakta om Nordenga bru

 • Lengde: 306 meter (ståldelen over sporområdet er 160 meter).
 • Høyde: 35 meter.
 • Bredde: 23,6 meter.
 • Kjørebanen ligger 7 meter over bakken på det høyeste punktet.
 • Stålkonstruksjonen alene veier 1970 tonn.
 • Består av to adskilte deler; én for biltrafikk og én for gående og syklende.
 • Forventet gjennomsnittstrafikk: 15-20 000 biler i døgnet (etter at hele Bjørvika-utbyggingen er ferdig).
 • Byggekostnad: 550 millioner kroner.
 • Arbeidene ble påbegynt i 2009.
 • Åpnet for gående og syklende 26. august.
 • Åpnet for biltrafikk 30. august.