I den relativt korte og absolutt hektiske anleggsperioden arbeidet det på det meste 1500 personer fra 25 ulike nasjoner. Selv om engelsk var hovedspråket, lærte mange av de utenlandske arbeiderne seg norsk mens de jobbet på nye E18.

Nøkkeltall
82 000 kbm konstruksjonsbetong
37 000 kbm sprøytebetong
25 000 tonn armering
11 900 m tunnel
395 000 tonn/720 000 kvm asfalt