Da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan 2002-2011, ble det besluttet at tre vegprosjekter skulle gjennomføres som prøveprosjekt etter en modell for Offentlig Privat Samarbeid (OPS): E18 Grimstad-Kristiansand er det tredje OPS-prosjektet her i landet. Først kom E39 Klett-Bårdshaug i Sør-Trøndelag (juni 2005), deretter E39 Lyngdal-Flekkefjord (august 2006).

Gamle E18 mellom Grimstad og Kristiansand ble bygd ut på 1950-tallet som tofelts veg. I 1960 ble den såkalte Stamvegen åpnet; strekningen mellom Lillesand og Kristiansand, en super veg etter datidens standard. Etter det har det skjedd lite på strekningen. Det har vært arbeidet lenge med planer om å heve standarden på strekningen.