Arbeidstid

Entreprenøren har fått tillatelse til å arbeide i tidsrommet kl. 07.00-19.00 mandag til fredag. Ordinær arbeidstid er mandag-torsdag kl. 07-17. Det kan forekomme arbeid mellom kl. 07.00- 13.00 på fredager.

Arbeidene vil strekke seg fram til høsten 2016.