NB! På grunn av forvaltningsreformen (1.1.2010) ble riksveg 283 til fylkesveg 283.