For å nå målene skal:

  • Dag Hammarskjølds vei (tidligere Ring 3) ombygges til lokalvei.
  • Bygges kollektivrampe for vestgående trafikk i Ulvensplitten.  

 

For å nå målene har:

  • Ring 3 blitt lagt i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen).
  • Østre Aker vei blitt lagt i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen).
  • Flere nye lokalvegforbindelser blitt etablert for å forbedre trafikkflyten internt på Økern.
  • Tilrettelagt for nytt kollektivknutepunkt på Økern, og oppgradert Økern T-banestasjon til metrostandard.

 

Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk
Det nye vegsystemet skiller lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, noe som gir bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Bomiljøet ble også forbedret for svært mange som følge av at gjennomgangstrafikken ble flyttet under jorden, og støy og forurensing ble dermed redusert betydelig.