Fase 1 omfatter bygging av fv. 300 Ringveg nord, Gang- og sykkelveg langs fv. 308, trafikksikkerhets- og miljøtiltak og bomstasjoner.

Det ble bestemt at fase 2 skulle fastlegges gjennom en konsekvensutredning. Denne ble sluttført i oktober 2004. Konsekvensutredningen inneholdt fire forskjellige systemalternativer for ny Nøtterøyforbindelse, trafikkløsning for Teie og Presterød, samt kollektiv- og sentrumstiltak i Tønsberg.

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme i 2005 stanset Statens vegvesen arbeidet med Tønsbergpakken fase 2.

Fv. 300 Ringveg nord ble åpnet 13. mars 2008.