Kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme ønsker et helhetlig system for å forbedre fremkommeligheten, samt minske gjennomgangstrafikken i byområdenen. Videre har de sett behovet for å bedre kollektivtilbudet og å bedre fremkommeligheten for gående og syklende.