Bomringen i Tønsberg består av 6 automatiske bomstasjoner. Stasjonene er ubetjente og har ikke myntinnkast. Det er kun bompengeinnkreving inn mot Tønsberg sentrum.

For spørsmål, ta kontakt med:
Vegamot AS
Postadresse: Pb. 6052, 7434 Trondheim
Telefon: 73 82 48 00
Telefax: 73 82 48 01