Fremkommeligheten for buss og trikk skal bedres. Personkapasiteten gjennom krysset skal økes med 50 prosent ved å prioritere reisende med buss, trikk og sykkel. Blant annet skal trikkeavgangene gå hyppigere.

Trafikksikkerheten for personene i området skal bli bedre blant annet ved hjelp av bredere fortau, høystandards holdeplasser som vil gjøre av- og påstigningen enklere, lavere fartsgrense for bil og et klarere skille mellom kjørefelt for bil- og trikketrafikk.