Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i september 2007.
Reguleringsbestemmelsene gir detaljerte føringer for utformingen av Carl Berners plass. Trikk, buss og fotgjengere er prioritert i reguleringsplan.

Carl Berners Plass er et kryssområde. Området har en gjennomsnitlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 20.000 og 30.000.

Prosjektområdet omfatter rv. 4 Trondheimsveien, rv. 161 Christian Michelses gate, Finnmarksgata, Tromsøgata, Fjellgata, Hasleveien, Grenseveien, Frydens gate, Rosenhoffgata og Sinsenveien, i tillegg til selve Carl Berners plass. Området skal gjennomgå en betydelig opprustning med midtstilt kollektivtrase og holdeplasser for både buss og trikk.

Det skal lages et effektivt og attraktivt knutepunkt med høy estetisk kvalitet. Det vil være buss- og trikketrafikk i prosjektområdet i hele anleggsperioden.