Det skal graves på fortau og ved alle innganger til boliger og forretninger. Arbeidet kan ikke utføres op dagtid når det er mange fotgjengere i området og forretningene er åpne.