Arbeidet omfatter bygging av refuge i Grenseveien, samt fresing og asfaltering. Dette medfører at Grenseveien fra rundkjøringen til Hekkveien stenges første helgen, og Christian Michelsensgate fra rundkjøringen til Jørgen Løvlandsgate andre helgen. Det vil være mulig å kjøre til og fra eiendommene i Christian Michelsensgate.

Det er besluttet å arbeide intensivt over disse to helgene for å begrense belastningen av støy til en så kort periode som mulig. Tillatelsen til dette arbeidet er gitt av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka.

Statens vegvesen er klar over de til dels store ulemper dette medfører for beboerne og trafikantene i området, og vi beklager dette.

Vi informerer også om at det i uke 30 og 31 vil være stans i anleggsarbeidet på grunn av sommerferie.

Kontakt:
Kontakttelefon for arbeidet i perioden 9. – 12. juli: 99155701

Kontakttelefon for arbeidet i perioden 17. – 19. juli: 92055013