Entreprenør Betonmast Anlegg AS vil ikke utføre arbeid knyttet til ombyggingen av Carl Berners plass i denne perioden.

Statens vegvesen benytter anledningen til å ønske alle beboere og næringsdrivende en god jul!