Langs Trondheimsveien fra Sinsenveien til Rosenhoffgata kan det forekomme utgraving av masser helt inntil det nye trikkefundamentet.

Langs Trondheimsvein fra Hasleveien til Sinsenveien skal det settes kantstein helt inntil det nye trikkefundamentet.

Les mer i vedlagte plakat.