Langs Trondheimsveien fra Haslevein til Sinsenveien skal det settes kanstein helt inntil det nye trikkefundamentet.

Arbeidet vil pågå i perioden 3. -16. november.
Les mer i vedlagte plakat.